Tu vi - Xem bói tử vi trọn đời 12 con giáp

Theo kinh nghiệm dân gian và xem tu vi 2017, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2017 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với Gia chủ để xông đất vào đầu năm mới:

  • Các tuổi xông đất TỐT với gia chủ năm Đinh Dậu 2017 là: Tân Sửu 1961 (Tốt), Qúy Sửu 1973 (Tốt), Đinh Tỵ 1977 (Tốt), Bính Thìn 1976 (Khá), Canh Thân 1980 (Khá), Mậu Thìn 1988 (Khá), Kỷ Tỵ 1989 (Khá), Nhâm Ngọ 1942 (Khá), Canh Tý 1960 (Khá), Mậu Thân 1968 (Khá)
  • Các tuổi xông đất XẤU với gia chủ năm Đinh Dậu 2017 là: Canh Thìn 1940 (Xấu), Nhâm Thìn 1952 (Xấu), Bính Dần 1986 (Xấu), Đinh Mão 1987 (Xấu), Ất Hợi 1995 (Xấu), Ất Dậu 1945 (Xấu), Nhâm Thân 1992 (Xấu), Giáp Thân 1944 (Xấu), Tân Tỵ 1941 (Xấu), Qúy Tỵ 1953 (Xấu)

Theo kinh nghiệm dân gian và tử vi 2017 có viết:  khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2017 cũng cần tương sinh với người đó. Cùng xemboituvi điểm danh các tuổi  phù hợp với Gia chủ Bính Dần để xông đất vào đầu năm mới:

1. Các tuổi xông đất TỐT với gia chủ năm Đinh Dậu 2017 là:

Tân Sửu 1961 (Tốt), Nhâm Ngọ 1942 (Khá), Bính Tuất 1946 (Khá), Mậu Tuất 1958 (Khá), Bính Thìn 1976 (Khá), Mậu Thìn 1988 (Khá), Kỷ Hợi 1959 (Khá), Đinh Hợi 1947 (Khá), Mậu Dần 1938 (Khá), Qúy Sửu 1973 (Khá)

2. Các tuổi xông đất XẤU với gia chủ năm Đinh Dậu 2017 là:

Đinh Sửu 1937 (Xấu), Bính Thân 1956 (Xấu), Ất Sửu 1985 (Xấu), Đinh Mão 1987 (Xấu), Nhâm Thìn 1952 (Xấu), Giáp Ngọ 1954 (Xấu), Bính Ngọ 1966 (Xấu), Nhâm Tuất 1982 (Xấu), Nhâm Dần 1962 (Xấu), Ất Mùi 1955 (Xấu)